Κατεβάστε από εδώ τους κανόνες ποδοσφαίρου για να επιλύσετε οποιαδήποτε τυχόν απορία σας σε σχέση με το αγαπημένο σας άθλημα.  Η έλλειψη γνώσεων και η άγνοια των βασικών κανόνων διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου οδηγεί τις πλείστες φορές σε αχρείαστες παρεξηγήσεις και προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Συγκεκριμένα θα βρείτε αναλυτικά όλους τους παρακάτω κανονισμούς

 • 01ΚΑΝ-1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • 02ΚΑΝ-2. Η ΜΠΑΛΑ
 • 03ΚΑΝ-3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
 • 04ΚΑΝ-4. Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙKTΩN
 • 05ΚΑΝ-5. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
 • 06ΚΑΝ-6. ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
 • 07ΚΑΝ-7. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
 • 08ΚΑΝ-8. Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
 • 09ΚΑΝ-9. Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
 • 10ΚΑΝ-10. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
 • 11ΚΑΝ-11. ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (ΟΦ-ΣΑΪΝΤ)
 • 12ΚΑΝ-12. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ
 • 13ΚΑΝ-13. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ
 • 14ΚΑΝ-14. ΤΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΠΕΝΑΛΤΙ)
 • 15ΚΑΝ-15. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΡΑΟΥΤ)
 • 16ΚΑΝ-16. ΤΟ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΑΟΥΤ)
 • 17ΚΑΝ-17. ΤΟ ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ)